آزمایشگاه هیستوپاتولوژی

دامنه فعالیت این ازمایشگاه 

انجام ازمونهای هیستوپاتولوژیک بر روی کلیه نمونه های بافتی و پونکسیون دامپزشکی

شامل:

توده های توموری

بافت های اسیب دیده یافت شده در کالبدشکافی

رنگ امیزی های اختصاصی 

مایعات استخراجی از ابسه ها یا توده های سلولی

 

‌هيستوپاتولوژي يكي از ابزارهاي اصلي تشخيص دامپزشكي مي باشد. اصلي ترين مزيت استفاده از روش هاي هيستوپاتولوژي شامل توانايي اين تست در تشخيص دقيق برخي از بيماري‌ها و نيز واكنش هاي بافتي مي باشد. علاوه بر اين روش هاي هيستوپاتولوژي در دامپزشكي تنها روش تشخيص قطعي برخي از بيماري ها مي باشند.

به طور كلي هيستوپاتولوژي يكي از شاخه هاي پاتولوژي مي باشد كه به نحو اختصاصي به بحث در مورد مطالعه بافت هاي بيمار مي پردازد. جهت انجام آزمايش‌ها هيستوپاتولوژي ابتدا از طريق جراحي، نمونه برداري از بافت هاي زنده(Biopsy) و يا كالبد گشايي (Autopsy)مقداري از بافت مورد نظر را تهيه سپس با قرار دادن در موادتثبيت كننده مانع از فساد بافت مي شوند. رايجترين ماده تثبيت كننده محلول 10% فرمالين در آب مي باشد. براي تهيه فرمالين 10% يك قسمت (مثلاً 100 سي سي) فرمالين تجاري را با 9 قسمت (مثلاً 900 سي سي ) آب مخلوط نموده و از آن براي نگهداري اوليه بافت مورد نظر استفاده شود.

توجه کنید که همواره نسبت حجم نمونه بافتی به مایع نگهدارنده حداقل 1 به 9 باشد.

هم چنین ابعاد نمونه اخذ شده بیش از 2 سانتیمتر نباشه. ازلبه ضایعه نمونه برداری انجام شود بطوری که هم بافت سالم و هم بافت غیر عادی در نمونه باشد

در بخش هيستوپاتولوژي آزمايشگاه دامپزشكي پاستور، كارشناسان مجرب از روش هاي ويژه هيستوپاتولوژي دامپزشكي جهت تشخيص بيماري ها استفاده مي نمايند.