صفحه اصلي  درباره كلينيك تخصصي طيور  بخش مرضي آزمايشگاه  آزمايشگاه مواد غذايي و آشاميدني  ارسال نمونه  تماس
 

درباره آزمايشگاه پاستور

 آزمايشگاه و كلينيك دامپزشكي پاستور در سال 1378 توسط دكتر شمس الملوك خواجه نصيري و دكتر نريمان شيخي با هدف خدمت به دامپزشكي و بهداشت عمومي تاسيس گرديد.
اين آزمايشگاه از بدو تاسيس تاكنون موفق به ارائه نوآوري هاي مهمي از جمله راه اندازي نخستين روش انجام مستقيم آزمايش HI براي بيماري‌هاي MG و EDS در بخش خصوصي و نيز كشت نمونه هاي مختلف مرضي و غذايي همراه با موفقيت در اولين جدا سازي عواملي همچون آليسايكلوباسيلوس از آبميوه ها در ايران شده است. در حال حاضر، آزمايشگاه و كلينيك دامپزشكي پاستور تنها آزمايشگاه دامپزشكي در كشور است كه داراي گواهينامه ISO 9001-2000 در تضمين مديريت كيفيت و SGS سوئيس و نيز اعتبار بخشي توسط SGS مي باشد. از ديگر افتخارات اين آزمايشگاه مي توان به دريافت گواهينامه ISO 17025 از Benchmark استراليا جهت كنترل كيفي روش هاي آزمايشگاهي و دستگاه ها اشاره نمود. لازم به ذكر است موفقيت آزمايشگاه پاستور جهت دريافت اين گواهينامه، در بين تمامي آزمايشگاه‌هاي كشور منحصر به فرد مي باشد.

دكتر شيخي - دكتر خواجه نصير

تاريخ تاسيس
آزمايشگاه از سال 1372 لغايت 1377 تحت مديريت و امتياز شركت پايدام و به نام آزمايشگاه دامپزشكي پايدام فعاليت مي كرده است و از سال 1377 تا 1378 نيز به عنوان پيمانكار شركت پايدام و به اين نام فعال بوده است. و از سال 1378 نيز با نام پاستور به فعاليت خود ادامه داده است.

سوابق علمي و اجرايي موسسين

1 - دكتر شمس الملوك خواجه نصيري
سال 1343: فارغ التحصيل دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
سال 1344 (2/9/43): استخدام در سازمان دامپزشكي كشور
سال 1344 (2/2/44): آغاز پنج سال خدمت خارج از مركز در گنبد كاووس
سال 1349( 2/2/49): آغاز فعاليت در كلينيك جنوب دانشكده دامپزشكي تهران
سال 1350: كار در آزمايشگاه هاي تشخيص بروسلا (تحت نظارت دكتر نيكولتي از آمريكا) در آزمايشگاه هاي ميكروب شناسي (انگل شناسي ,باكتري شناسي ,قارچ شناسي) و انجام آزمايش هاي مربوط به كلينيك هاي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
سال1368: همكاري با شبكه دامپزشكي استان تهران و انجام آزمايش هاي كليه نمونه هاي وارداتي و صادراتي مربوط به دام و طيور و آبزيان
سال 1372:بازنشستگي و مشغول به كار و همكاري با شركت پايدام تا سال 1377
از سال 1378 تا كنون: تاسيس آزمايشگاه پاستور و ادامه فعاليت هاي مستقل
خانم دكتر خواجه نصيري تاكنون در تدوين حدود 20 پايان نامه دانشگاهي در رشته هاي دامپزشكي و دندانپزشكي همكاري داشته‌اند.

2 –دكتر نريمان شيخي
سال1370: دريافت دكتري عمومي دامپزشكي از دانشگاه تهران
سال 1372: شروع به كار در آزمايشگاه دامپزشكي پايدام
سال 1377: دريافت دكتراي تخصص بيماري ها طيور از دانشگاه تهران
از سال 1378 تا كنون: تاسيس آزمايشگاه و كلينيك دامپزشكي پاستور و گذراندن دوره هاي متعدد آزمايشگاهي و دامپزشكي در كشور فرانسه، مركز تشخيص سازمان دامپزشكي، شبكه دامپزشكي، سازمان اقتصادي كوثر، دانشكده دامپزشكي تهران و موسسه رازي
سال 1383: عضويت هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

بخش‌هاي مختلف آزمايشگاه و كلينيك دامپزشكي پاستور

در حال آزمايشگاه و كلينيك دامپزشكي پاستور داراي بخش‌هاي زير مي باشد:
الف - بخش پذيرش
آزمايشگاه دامپزشكي پاستور داراي دو بخش جداگانه پذيرش مرضي و پذيرش مواد غذايي و آشاميدني است كه در دو فضاي تفكيك شده مسير ثبت و چرخش نمونه‌ها بطور كامل از يكديگر جدا شده است.
ب- بخش مرضي آزمايشگاه دامپزشكي پاستور
1-جستجو و تشخيص ملكولي اجرام بيماري زا به روش PCR
2-آزمايش هاي بيوشيميايي خون
3-آزمايش هاي سرمي بر روي خون و تخم پرندگان
4-كشت و آنتي بيوگرام
5-آزمايش هاي آسيب شناسي و هيستو پاتولوژي
6-آزمايش هاي سزمي بر روي خون وشير دام
ج- بخش آزمايشگاه مواد غذايي و آشاميدني پاستور
1 - آناليز شيميايي و فيزيكي مواد غذايي
اندازه گيري رطوبت
تعيين خاكستر مواد غذايي
اندازه گيري چربي
اندازه گيري اسيد هاي چرب آزاد
اندازه گيري پراكسيد
شناسايي اسيد هاي چرب
اندازه گيري سديم و پتاسيم، كلسيم و فسفر
اندازه گيري پروتئين
2 – آزمايشات ميكروبي مواد غذايي و آشاميدني
3- جستجو مايكوتوكسين ها در مواد غذايي
4- تعيين باقي مانده دارويي در مواد غذايي
5- اندازه گيري هيستامين در مواد غذايي
6- كنترل ميكروبي و كيفي مواد غذايي جهت صادرات و واردات
7- آناليز كامل آب و فاضلاب
8 - آزمايش هاي جنبي
د- بخش كلينيك تشخيصي